VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásain kat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
4. Szállítási feltételek
5. Fizetési feltételek
6. Áru átvétele, elállási jog, garancia
7. Adatvédelem, adatbiztonság
8. Kiegészítő rendelkezések

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
A.) A Szolgáltató adatai: Cég nyilvántartási száma: 10291692 A cég regisztrálva itt: England és Wales, Slim and Smart Ltd156/c High Road BeestonNottingham, NG9 2LN Eori number GB250298214 Email: info@kannabiszolaj.eu
B.) A Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató webáruházában regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut vásárol.
C.) A Szállító Ügyfeleinket futárcég segítségével szolgáljuk ki.

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
2.1.) A Szolgáltató jelen Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató webáruházának igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
2.2) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve webáruházi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
2.3) A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások jelen szerződés új verziójának közzétételével lépnek hatályba. A közzététel ezen a webáruházban történik. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
3.1) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
3.2) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató webáruházával kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató webáruházával kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
3.3) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
3.4) A Szerződés a Szolgáltató webáruházában a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató webáruházában való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Kosár funkció használata során, a fizetési és szállítási adatok megadása után lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz a Vásárló és a Szolgáltató ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér. A rendelés leadásáról a Szolgáltató rendszere a Vásárlót e-mailben tájékoztatja, hogy a rendelés beérkezett.
3.5) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
3.6) A Szolgáltató webáruházában történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a Szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
3.7) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek egyikén teheti meg.
3.8) Visszaélés gyanúja esetén, vagy ha a Vásárló nem teljesíti vállalt kötelességeit, a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti a Vásárló adatait.

4. Szállítási feltételek
4.1) A Szolgáltató webáruházában megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak: A Vásárló a rendelését a Szolgáltató futárcég segítségével házhoz szállítja, ha a megrendelés megfelel a Vásárlási Feltételeknek. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket 2-3 munkanap alatt kiszállítja amennyiben az teljesíthető a fentiek szerint, valamint a megrendelt termék(ek) raktárkészleten van.
4.1.1) Szállítás futárcéggel: A megrendelést a Szolgáltató szerződött partnere, a iLogistic Kft (továbbiakban mint futárcég) segítségével juttatja el a célállomásra. A szállítás díja 2159 Ft. a) A szállításra vonatkozóan néhány nagyon fontos információ: – A kiszállítás hétköznapokon, hétfőtől – péntekig, 8 – 17 óráig történik. Ez azt jelenti, hogy sem előtte sem utána lévő időpontban a futár nem tudja kézbesíteni a csomagot, így megkérünk mindenkit, hogy arra a címre rendelje a kiszállítást, ahol ezen időintervallumban tartózkodik. Szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon nem szállítunk.

5. Fizetési feltételek
Szolgáltató webáruházában a feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfá-t. A  Webáruház üzemeltetője – Slim and Smart Ltd.- minden megrendelésről számlát állít ki. A Vásárló a következő fizetési lehetőségek közül választhat:
5.1) Online fizetés a weboldalon, rendeléskor: a) Online fizetés előre utalással: Ebben az esetben a Vásárló a termékek díját, és a szállítási költséget előre utalással fizeti meg Szolgáltató bankszámlájára, banki átutalással. A Vásárló a Szolgáltató által küldött visszaigazoló E-mailben meggyőződhet rendelése teljesíthetőségéről, valamint arról, hogy a megrendeléskor mekkora összeget kell átutalnia Szolgáltató bankszámlájára.
5.2) Utánvétes fizetés a termék kézhezvételekor: a) Utánvétes fizetés: Ebben az esetben a Vásárló a termék díját, és a szállítási költséget a csomag átvételekor, a kiszállítást végző futár cég alkalmazottjánál egyenlíti ki.

6. Áru átvétele, elállás joga, garancia
6.1) A Vásárló köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan árut átvenni, és az áru, valamint a szállítási költségek értékét megtéríteni. Az akciós termékeket Szolgáltató csak az aktuális készlet erejéig tudja biztosítani.
6.2) Elállás joga A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni a Solgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
·        Olyan termék esetén, melynek ára a Szolgáltató által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
·        Kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került kiszállításra.
·        Ha a csomagolását felbontotta. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.  
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; b) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; c) ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; Elállási jog gyakorlásának menete Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti a Szolgáltató megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza a Szolgáltató címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk a Vásárlót terhelik! A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Szolgáltató a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!) A Szolgáltató önhibáján kívül történt késedelmes teljesítés következtében (pl. késedelmes csomagkézbesítés) a Vásárló kártérítésre nem jogosult.

7. Adatvédelem, adatbiztonság
7.1) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat: a Vásárló neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, szállítási címe, elérhetőségi telefonszáma, számlázási cím. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló adatszolgáltatása önkéntes. A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.
7.2) A Vásárló nevével és jelszavával férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein keresztül törölheti.
7.3) A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata az is, hogy adatait a megfelelő biztonsággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.
7.4) A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a Szolgáltató megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@kannabiszolaj.eu e-mail címen.

8. Kiegészítések
Vásárlónak és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, mely közöttük a jelen távszerződés teljesítésével kapcsolatban merül fel. A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Ön a webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja a Szolgáltató Vásárlási feltételeit, valamint adatkezelési elveit.